solvay
Девня, Промишлена зона
051995000

http://www.solvay.bg
Група Solvay присъства в България от 1997 година и има над 730 служители в 6 заводa/административни обекта.

Solvay разработва иновативни, устойчиви и конкурентноспособни решения с висока добавена стойност, създадени според желанията на крайните й клиенти за следните пазари:

  • ScreenHunter_4905 Dec. 09 12.06Авиация и автомобили
  • Земеделски храни
  • Сгради и строителство
  • Потребителски стоки и здравеопазване
  • Електричество и електроника
  • Енергия и околна среда
  • Промишлени приложения

В България произвеждаме:

  • Флуор и производните му
  • Натриеви продукти

За Solvay

Като международна химическа група, Solvay подпомага промишлеността в откриването и въвеждането на още по-отговорни и ценни решения. Solvay генерира 90% от оборота си от дейности, в които е един от световните топ три лидери.

Групата обслужва различни пазари – от енергия и околна среда до авиация и автомобили или електричество и електроника, с една единствена цел: да повиши ефективността на своите клиенти и да подобри качеството на живот в обществото. Групата е със седалище в Брюксел, има около 26 000 служители в 52 държави и през 2014 г. генерира 10.2 милиарда евро нетни продажби.

Земеделие, хранене & Храни

Продуктите и решенията на Solvay отговарят на нуждите на всички участници в хранителната верига. От една страна, производните от гуар, флуорираните съединения и разтворителите защитават посевите и подобряват тяхната производителност, като същевременно са екологосъобразни.

От друга, широката гама от ванилини допринася за по-здравословен хранителен режим, например, за намаляване на мазнините и захарите в консервираните храни. Натриевият бикарбонат спомага за балансираната диета и опазва здравето на животните.

Накрая, целулозният ацетат се използва за производство на щадящи околната среда опаковки за храни.

Карта на обекта