Горна Оряховица, ул.Ангел Кънчев 29 061860065 g.orqhovitsa@scdp.bg https://dgsgorna-orqhovitsa.scdp.bg   ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица се намира на територията на Великотърновска област и управлява държавните

Read More