ScreenHunter_12953 Oct. 05 15.34
Шумен, ул. Индустриална
054833448, 054831575
office@protein98.com
www.protein98.com
„ПРОТЕИН 98” АД – Шумен е водещ производител на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно биоконцентратни смески за всички видове животни.

От 1998 година предприятието е 100% частна собственост, без държавно участие. Вписано е в регистъра на одобрените производители на храни за животни на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за фуражите под уникален Идентификационен номер αBG 27 3 0048.

ScreenHunter_12958 Oct. 05 16.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системата за управление на качеството според стандартите на ISO 9001:2000 и НАССР системата, беше приета официално през 2005 година, след сертифициране на SGS със сертификати HU 06/1773 и BG 06 / 408 НС.

“Протеин 98″ АД притежава лицензии за публичен склад в зърнобаза град Велики Преслав с капацитет 5000 тона, зърнохранилище в зърнобаза гр. Велики Преслав – 4000 тона, зърнобаза Каспичан – 3000 тона и зърнобаза Смядово – 6000 тона.

Предприятието разполага с три оборудвани лаборатории за контрол на качеството, в които се извършват анализи по официално признати методи и стандарти на зърнени храни, комбинирани фуражи, фуражни суровини и компоненти.

През 2012 гогина беше изградена нова зърнобаза на територията на фуражния завод в гр. Шумен, която има силози с капацитет 15 000 тона.

Пълноценните фуражи на „Протеин 98” АД гарантират на животните:

- висока продуктивност;
- висока възвращаемост на направените разходи;
- отлично здраве;

„Протеин 98” АД осигурява на своите клиенти:

- индивидуален подход при разработването на рецепти за фуражи и концентрати, съобразен с наличните суровини и потребности на животните.
- безплатни консултации по въпросите на храненето, подготовката и съхранението на различните видове зърно и фуражи.
- складове за съхранение на зърно – на ишлеме, зърнохранилище и публичен склад.
- пълно персонално обслужване на клиентите на територията на завода
- богато разнообразие от видове фуражи и разфасовки в магазинната мрежа на предприятието.

Нашият ангажимент за повишаване безопасността при разработка, производство и продажба на комбинирани фуражи и ББС се гарантира чрез:

- осигуряване на необходимите хигиенни условия и превантивни мерки за контрол
- строго спазване на приложимите за нашето производство законово и нормативни изисквания.
- задълбочен анализ на всички потенциални опасности

„Протеин 98”АД е отворено за съвместна дейност и международно сътрудничество с чуждестранни фирми на взаимноизгодна основа в следните области:

- производство на ишлеме с всички видове зърно
- партньорство в областта на дистрибуцията в страната и по света
- продажба на пълноценни комбинирани фуражи в насипно състояние
- продажба на пакетирани фуражи и разфасовки

Нашата визия за бъдещето е свързана с разработването на нови продукти, усъвършенстване и модернизация на технологичните процеси и оборудване, адаптиране на цялостния производствен процес към изискванията на Европейския съюз.

Гаранция за постигане на устойчиво развитие на фирмата и за в бъдеще са поставените  ясни цели, новаторския дух на фирмения мениджмънт, съчетан с натрупания опит и традиции, който притежава персонала.

„Протеин 98” АД произвежда всички видове допълващи фуражи – белтъчно биоконцентратни смески в зависимост от зърнените фуражи които използвате и особеностите на фермата ви. Добре балансирания състав на биоконцентратите гарантира отлично здравословно състояние на Вашите пилета и носачки, максимална продуктивност и здравина на яйчната черупка през яйценосния период, стимилира растежа на прасетата и им осигурява добро здравословно състояние.

Балансираната комбинация от витамини, макро – и микроелементи в концентратите задоволява потребностите на млечните крави, телета, овце, агнета и др., като гарантира добро здравословно състояние на животните, висока продуктивност и отлично качество на получената продукция. Подробна информация за качеството, препоръки за хранене и консултации по отделните рецепти, по видове животни може да получите от специалистите в завода.

ЗА ВАШЕТО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДЛАГАМЕ:

-Млекозаместители
-Соев шрот
-Слънчогледов шрот
-Минерални добавки

„Протеин 98” АД има удоволствието да Ви предложи  широка гама от пълноценни комбинирани фуражи и ББС за хранене на различни видове и категории животни в магазинната си мрежа в цялата страна.

Карта на обекта