ScreenHunter_66-Feb.-11-10.223
с. Православен, обл. Пловдив
031662285
ptzk_progres@abv.bg
ПТЗК Прогрес се занимава с производство на селскостопанска продукция. Дейността на ПТЗК Прогрес е насочена главно в сферата на селското стопанство като приоритет има производството на земеделски култури: пшеница, слънчоглед, ечемик.

Производствено-търговска и земеделска кооперация Прогрес развива дейността си в областта на Селското стопанство и Земеделието.

В сферата на производството на селскостопанска продукция и промишлена продукция ПТЗК Прогрес е признат земеделски производител за района на централната част на Южна България.

Разположението на кооперацията в този регион на страната позволява отглеждането на технически и зърнено-житни земеделски култури.

ПТЗК Прогрес обработва селскостопанска земя в землището на село Православен с цел производство на маслодаен слънчоглед.

ПТЗК Прогрес обработва селскостопанска земя в землището на село Православен с цел отглеждане и рeaлизация на зърнено-житни култури: производство на ечемик и пшеница.

ПТЗК Прогрес е добре познат и предпочитан селскостопански производител и реализатор на качествена селскостопанска продукция /пшеница, слънчоглед, ечемик/ за района на пловдивска област.

Основен приоритет на ПТЗК Прогрес е да продължава стремежа си към постоянно обновяване на използваните технологии в производствения процес, за да може да предложи на своите клиенти земеделска продукция /пшеница, слънчоглед, ечемик/ с високи качествени показатели.

Дружеството е регистрирано като селскостопански производител със седалище село Православен, Област Пловдив.

Карта на обекта