ScreenHunter_24917 Jul. 23 13.12
с. Тополово, обл. Пловдив
033212800, 0887478061
ppzk@abv.bg
Производствено-потребителна земеделска кооперация Тополовски проход е специализирана в отглеждането на земеделска продукция и извършването на селскостопански услуги, върху арендовани земи, в село Тополово и района на община Асеновград.

ScreenHunter_713 Apr. 29 10.48Кооперацията се занимава с производство и реализация на селскостопанска продукция. ППЗК Тополовски проход разполага с необходимата механизация и техника, за извършване на предлаганите земеделски услуги:

  • засяване
  • производство
  • събиране и реализация на отглежданите култури
  • Дружеството извършва търговия с агрохимия и предлага агрохимически услуги.

Притежава транспортна техника за превозване на реализираната продукция до складове за временно съхранение.

Обработваемата земя в района на село Тополово е предимно равниста, с добра възможност за напояване. Това благоприятства за развитието на продукцията и високото качество на селскостопанските култури.

В Производствено-потребителна земеделска кооперация Тополовски проход работи екип от специалисти – земеделци, с богат опит и познания, в областта на земеделието, третирането на продукцията с агрохимия и обработката на земите със селскостопанска техника и машини.

 

GDPR

 

Защита на личните данни на ППЗК ТОПОЛОВСКИ ПРОХОД съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Карта на обекта