ppzk_zora
с. Езерово, обл. Варна
051142013
ppzk.zora.ezerovo@gmail.com
ППЗК ЗОРА се занимава с производство, преработка и реализация на земеделска продукция, както и с хлебопроизводство.

Карта на обекта