ppzk_obretenik
Хан Исперих 18, с. Обретеник, обл. Русе
081432041
ppzk_obretenik@abv.bg

ППЗК БЪДЕЩЕ се намира в с. Обретеник, обл. Русе, общ. Борово.

Кооперацията се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувани и наети земи, а също и на животинска продукция, с тяхната преработка и реалицазия.

Карта на обекта