ScreenHunter_1378 Jul. 21 15.12
Белене, ж.к. Димум
065833228
violeta58@abv.bg

ПК УТРО обработва 3 хил. декара земя, като прилага в своята работа следните екологични практики: управление на сеитбообращението, зелено и органично торене /компост, животински тор/, намаляване и избягване на употребата на синтетични пестициди и минерални торове.

При този тип земеделие естествената продуктивност на растенията и почвата, се съчетава със запазване и подобряване качеството на околната среда и особено на почвата и почвеното плодородие.

2005 г. е първата година, в която създадената по проекта кооперация започва да работи самостоятелно на полето на модерното земеделие с грижа и уважение към околната среда.

Карта на обекта