ScreenHunter_1826 Oct. 28 11.58
Ловеч, ул. Хаджи Димитър 7 Б
068604189, 0882512064
lrdlovech@mail.bg
В района на дейност на ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО гр. ЛОВЕЧ – град ЛОВЕЧ се включват петдесет съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 152 605 ха.

По същество това са ловностопански райони, които сдружението стопанисваше до 2001 година. Към настоящия момент в района на дейност на сдружението са прибавени стопанисваните от 2001 година до 24.04.2009 година 2 ЛСР /на дружини Угърчин I и Угърчин III/ на сдружение ЛРД Морун – град Угърчин, 3 ЛСР /на дружини село Радювене, село Соколово и село Каленик – Орляне / на сдружение ЛРД Бялка – село Радювене и от 2007 до 24.04.2009 година 2 ЛСР / на дружини Брестово и Къкрина/ на сдружение ЛС Ловец – село Брестово с обща площ 23 943.6 ха.

От административна гледна точка района на дейност на Сдружението изцяло обхваща територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Сдружението е в границите на РДГ Ловеч и изцяло в района на дейност на ДГС Ловеч и на ДГС Лесидрен.

Не без значение е и фактът, че Сдружението има повече от сто години опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.

Председател: Пламен Върбанов Върбанов
Специалист лов: Павлин Василев Панов
Ловен надзирател: Стефан Стоянов Минков
Счетоводител: Пламен Петров Илиев.

Карта на обекта