ScreenHunter_5422 Dec. 29 11.56
Велики Преслав, ул. Обзор 53
053842635, 0898410102
knapredak@abv.bg
Кооперация Напредък се намира в град Велики Преслав.

Untitled collageКооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.
Извършва производство и търговия със селскостопанска продукция.

Отглеждат се:

  • пшеница
  • царевица
  • слънчоглед
  • рапица
  • ечемик
  • люцерна
  • фуражна царевица

Кооперацията е специализирана още и в областта на животновъдството, в отрасъл говедовъдство.
Отглеждат се около триста броя крави.

Кооперация Напредък извършва производство и търговия с мляко. Занимава се и с угояване на телета.

Карта на обекта