zurn Айтос, Индустриална Зона
055822430, 0889267831

 

 

Зърнопроизводство Айтос OOД се занимава се с производство на селскостопанска продукция (слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик).

Селскостопанска продукция – Зърнопроизводство Айтос

Зърнопроизводство Айтос OOД отглежда следните земеделски култури:

  • маслодайни култури – слънчоглед
  • зърнено-житни култури – пшеница, царевица, ечемик

Обработваемите площи, от които Зърнопроизводство Айтос OOД добива селскостопанска продукция са 7400 дка селскостопанска земя.

Зърнопроизводство Айтос OOД развива своята дейност в областта на селското стопанство и добива на земеделска продукция в град Айтос, област Бургас.

zurno_aitos

Зърнопроизводителят непрекъснато работи по посока модернизиране на земеделските стопанства, които обработва и от които добива селскостопанска продукция.

За дейността си по производство на селскостопанска продукция, дружеството е закупило селскостопански машини и оборудване

  • машини, съоръжения и оборудване за почвообработка
  • машини, съоръжения и оборудване за зърнопроизводство

Зърнопроизводство Айтос OOД е със седалище град Айтос, Област Бургас.

Разположението на производствената база в региона на Югоизточна България е изключително благоприятно за производство на селскостопанска продукция – климатичните условия и плодородните почви позволяват на зърнопроизводителя да отглежда следните земеделски култури – слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик

Зърнопроизводство Айтос OOД е регистриран търговец на зърно към Националната служба по зърното /специализирана административна структура към Министерство на Замеделието и Храните/.

Фирмата спазва всички нормативни изисквания, регламентирани в Закона за съхранение и търговия със зърно.

Зърнопроизводство Айтос OOД непрекъснато инвестира в обучение на персонала и използване на съвременна техника с цел получаване на висококачествена земеделска продукция.

Related Posts