ScreenHunter 1047
ScreenHunter 1047
с. Яребица, ул. Единадесета 21
0897886036

ЗП МУКАДЕР ХАЛИЛ АЛИ   – с. Яребица извърша услуги в областта на:

- растениевъдство
- овощарство

Гроздето е от собствени лозя, в землището на с. Яребица, с отлично качество и висока захарност .
Фирмата работи само с висококачествени посеви.

В областта на овощарството се използват само качествени сортове грозде.

Карта на обекта