ScreenHunter_66-Feb.-11-10.22
с. Смолница, Обл. Добрич
05718366, 0885812865

ЗК НА ЧАСТНИ СТОПАНИ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ извършва производство, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.

Занимава се с производство на зърнени култури.

Кооперацията отглежда царевица, пшеница и слънчоглед.

Карта на обекта