ScreenHunter 1780

гр. Варна, ул. Фредерик Жолио Кюри 16
0886019434

 

 

 

ScreenHunter_134 Feb. 19 14.35ЕКО ФУРАЖ ООД развива своята дейност на територията на гр. Варна.

Дружеството е специализирано в производство и търговия със селскостопанска продукция – зърнопроизводство.

ЕКО ФУРАЖ ООД предлага следните услуги:

– Заготовка и съхранение на зърнени храни
– Производство и реализация на комбинирани фуражи

 

ЕКО ФУРАЖ ООД отглежда зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури.

Фирмата е с доказано високо качество на произведените растения.

Related Posts