ScreenHunter 4424 Попово, бул. България 94
0894661556

gujercomers@abv.bg

 

Фирма Гужер Комерс ЕООД е основана в град Попово, област Търговище. Основната й дейност е в сферата на селското стопанство. Фирмата се занимава основно с птицевъдство. Отглеждат домашни птици и бройлери, като полагат всички необходими грижи за тях по всички критерии и изисквания за производство, което ги прави конкурентноспособни на пазара.

Извършва търговия с бройлери, работейки с напълно затворен цикъл в производството. Отглежда бройлери и носачки.

Фирмата предлага и осигурява изцяло екосъобразно отглеждане на птици, целейки по-високо качество на месото.

Благодарение на своя опит и високи цели фирмата днес е утвърдена в производството и продажбата на бройлери, поддържа добри партньорски отношения с немалък брой фирми лидери в бранша.

Related Posts