ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Свищов, Обл. Велико Търново
063160350

Фирма АГРОПЛОД ДИМИТРОВИ ООД е производител на десертно грозде от ранен сорт, с най-добро качество.

Търсим подходящ пазар за продукцията си (притежаваме количества в наличност).

Карта на обекта