ScreenHunter_12739 Jul. 27 14.07

НОМИКОМ

Раднево, ул. Г. Димитров 2
042662002, 0897882301
secretary@nomicom-bg.com
http://www.nomicom-bg.com

Details

ДЛС АРАМЛИЕЦ

 с. Огняново, Област София  071582840, 0887664250  dlsaramliec@abv.bg  http://www.dls-aramliec.com               Държавно ловно стопанство Арамлиец е разположено в Средна гора ( подножието на Стара планина ) на 30 км. югоизточно от летище София. Стопанството е разположено на обща територия от 10.500 ха. Надморската височина варира от 550 м до 1200 м. По…

Details