ScreenHunter_66-Feb.-11-10.223

ТОНИ – 1970

с. Градежница, ул. Иван Вазов 75 Е, общ. Тетевен
0887060101
osz_targ@mail.bg

Details
ScreenHunter_8587-Jul.-05-12.41

ДГС СРЕДЕЦ

Средец, ул. Васил Коларов № 92
055513393,055513562
dgssredets@uidp-sliven.com
http://dgssredets.uidp-sliven.com

Details
ScreenHunter_106-Jul.-03-10.21

ДГС ТЕТЕВЕН

Тетевен , ул. Христо Ботев 11
067852434 , 067853021 , 067852534 , 067852254
dl_teteven@abv.bg
www.dgs-teteven.com

Details