ЕСИ – ЛЕС

 с. Рояк, област Варна  0893976737                 Фирма Еси – Лес ЕООД се намира в с. Рояк, област Варна, община Дългопол. Основната дейност на фирмата е добив на дървесина и преработка на дървен материал. Фирмата се занимава и със залесяване и лесокултурна дейност. Фирмата разполага с модерна техника и отлично…

Details
ScreenHunter_9085-Jul.-16-11.51

ИМПРЕГНАЦИЯ 2000

София, ул. Неофит Рилски 4
029533611, 029515043, 029518439
impregnacia2000@mail.bg
http://www.impregnacia2000.hit.bg/

Details