Details
karachica

КООПЕРАЦИЯ КАРАЧИЦА

karachicaКооперация Карачица предлага на своите клиенти производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция, както и услуги със земеделска техника. Обработва над 3500 дка земеделска земя и отглежда следните видове култури – пшеница, слънчоглед, ечемик, царевица.

3271

ДЛС ЧЕПИНО

3271ДЛС Чепино е разположено в Западната част на Родопите. Ловностопанската площ, която стопанисва е около 33 000 хектара. Великолепните борови, елови, смърчови и смесени насаждения са отлични местообитания на благородния елен, дивата свиня, сърната и глухара.