ДЛС Дикчан се намира по склоновете и предпланините на масива Дъбраш в Югозападните Родопи, разделящ долината на река Места и язовир Доспат.  Релефът е планински и хълмисто-планински,

Read More

Производствено-потребителна земеделска кооперация Тополовски проход е специализирана в отглеждането на земеделска продукция и извършването на селскостопански услуги, върху арендувани земи, в село Тополово и района

Read More

Фирма Агрохимконсулт 3 град Разград се занимава с производство и продажба на селскостопанска продукция. Културите, които компанията отглежда, притежават отлични качества. В процеса на производство,

Read More

Каргил е международен производител и търговец на хранителни, селскостопански, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно със земеделските производители, клиентите, правителствата и общностите, ние помагаме

Read More