ПТЗК Прогрес се занимава с производство на селскостопанска продукция. Дейността на ПТЗК Прогрес е насочена главно в сферата на селското стопанство като приоритет има производството

Read More

Тетрахиб ТЕТРАХИБ АД осъществява дейността си в област Шумен. Фирмата е специализирана в сферата на животновъдството. ТЕТРАХИБ АД се занимава с угояване на кланични прасета. Свинекомплекът

Read More