maestro

ШИПКА 99

maestroШипка 99 е създадена през 1999 год. Производственото предприятие се намира в гр. Първомай. Фирмата е изцяло експортно ориентирана. Продуктите, които се предлагат на вътрешния пазар, се продават в собствени специализирани магазини от бутиков тип под марката Маестро.