ZM_preporachana copy

ЮСИ-с. Филипово

ppokЮСИ-с. Филипово е фирма, специализирана в областта на изкупуването и преработката на гъби и плодове. Продуктите, които обработва компанията са основно диворастящи гъби и плодове. ЮСИ ООД обработва и изкупува диворастящи гъби – манатарки, пачи крак. Работи още със замразени гъби и плодове.

ZM_preporachana

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА

ppokЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА се намира в гр. Левски, обл. Плевен се занимава с производство и реализация на селскостопанска продукция – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Кооперацията предлага на своите клиенти производство на фураж и фуражни компоненти.

Details