ScreenHunter_5845 Jul. 18 14.18
Исперих
ул. Ахинора 1
083312577
AГРО КАИ ООД е зърнопроизводител, извършващ дейност на територията на област Разград.

Културите, които се отглеждат от фирмата са:

  • зърнени
  • технически
  • фуражни.

Карта на обекта