ppokППОК Единство е производствено потребителна обслужваща кооперация, която се намира на територията на село Благоево, община Разград, област Разград. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива кооперацията е производство на зърнени храни и маслодайни култури. Кооперацията се занимава с обработката и реализация на селскостопанска продукция върху собствени, арендувани и наети земи.