ScreenHunter_25075 Jul. 25 14.39
Търговище, ул. Перник 6, ет. 3, ап. 15
060167081, 0899878658
yankovi_ood@mail.bg
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство Янкови ООД се занимава със зърнопроизводство (пшеница, слънчоглед, царевица) и животновъдство – притежава кравеферма, в която се отглеждат крави от черношарената порода за производство на краве мляко.

В областта на селското стопанство, земеделието и отглеждането на селскостопански животни земеделският производител работи на територията на град Търговище.

Управители на фирмата, занимаваща се със зърнопроизводство и животновъдство са Ясен Стоянов Янков и Виолета Иванова Янкова.

ScreenHunter_25075 Jul. 25 14.53

В Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство Янкови ООД работят служители и работници, квалифицирани в областта на селското стопанство и по-конкретно – в областта на зърнопроизводството и животновъдството.

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство Янкови ООД е част от българското земеделие и с дейността си по животновъдството, отглеждането на едър рогат добитък, растениевъдството и зърнопроизводството активно участват в развитието на икономиката в България.

ЯНКОВИ ООД са победители в първото по рода си в България национално изложение на черношарената порода говеда, проведено на 31 май и 1 юни 2013 година в град Сливен.

В областта на животновъдството фирмата отглежда селскостопански животни и извършва производство и търговия с краве мляко.

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство Янкови ООД отглежда млечни крави от черношарената порода.

ЯНКОВИ ООД

Кравефермата разполага с около 280 броя дойни крави:

  • 80 юници
  • 135 телета

Кравите на фермера са едни от най-млечните в страната за 2012 година.

Три от животните държат рекорда по млеконадой (надоеното от тях мляко е над 37 хил. литра).

Карта на обекта