Национален земеделски регистър

ScreenHunter_19790 Oct. 09 11.10
гр. Кърджали, бул. България 61
36163236, 0886333888
info@yaitzeprom.bg
www.yaitzeprom.bg

ScreenHunter 1484Яйцепром АД е основана през 1993 год. Основната дейност на фирмата е производство на пресни яйца за консумация, птици и фураж.

Фирмата е разположена в източната част на Родопите, на около 5 км. южно от град Кърджали, край село Глухар. територията на предприятието заема площ от 130 дка. Изградена е инфраструктура в съответствие с високите изисквания за дейността.

Фирмата отговаря на всички европейски изисквания по отношение на санитарно-хигиенни условия, съвременно оборудване, хуманно отношение, технология на отглеждане и професионални качества на персонала.

Производство на яйца

ScreenHunter 1485“Яйцепром” АД е утвърдена българска фирма в областта на производството на яйца, която чрез непрекъснат контрол обезпечава изпълнението на всички изисквания за качество и безопасност, както в производството, така и в обслужването на клиентите си.

Яйцепром АД предлага яйца с високи хранителни стойности, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти. Пакетирането се извърша в кутии от по 6 и 10 яйца и в кори по 30 и 20 броя, както и в кашони от по 180 и 120 яйца.Тегловите категории са както следва –  S, M, L,XL.
Яйцепром АД реализира продукцията си основно във вътрешния пазар със собствен транспорт.

 

Носачки

ScreenHunter 1487Яйцепром АД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на център пилетата се отглеждат от еднодневни пилета до 17 – месечна възраст.

Фирмата развира този вид производство предимно за задоволяване на собствените си нужди, но също и за външни клиенти.

Related Posts