ScreenHunter_23909 Jun. 09 14.44
с. Дончево, Обл. Добрич
058625370, 058624632, 058622766
zora@netplusdb.bg
http://www.zora-donchevobg.com
Яйца и Птици Зора има четиридесет годишна традиция в производството на яйца за консумация.

Дружеството е правоприемник на Комбината за производство и преработка на птиче месо и яйца, който стартира своята дейност през 1964 г., когато е заредена първата партида еднодневни пилета за подрастващи стокови носачки.

С напълно затворен цикъл за производство на стокови носачки Птицекомбинатът влиза в експлоатация през 1969 г.

През годините дейността на Яйца и Птици Зора се развива, извършват се редица производствени и структурни промени.

От 3 години наред с основната дейност дружеството отглежда зърнени култури върху 30 000 дка арендувана земя, с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на животните.

Основната дейност на фирмата е: Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и разплодни яйца, птици, птичи продукти, еднодневни пилета и земеделска дейност.

Яйца и Птици Зора е най-големият производител на яйца за консумация в страната и за износ.

От създаването си до сега фирмата подържа добър имидж сред своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния така и на външния пазар.

Фирмата, е Юридическо лице, учредено като акционерно дружество с 100 % частно участие.

Седалището и производственото предприятие се намират в село Дончево, област Добричка.

Карта на обекта