ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД

с. Дончево, Обл. Добрич
058 626 612
zora@netplusdb.bg
https://zora-donchevobg.com/

 

 

 

 

Формулата за успех през тези 50 години е – трудолюбие и иновации. Без едното или другото няма развитие. Благодарение на стотици хора през последните пет десетилетия фирмата съществува и е устоявала на много предизвикателства, превратности и нови условия. Още от самото създаване в нея е бил заложен водещ наш и международен опит и технологии за производство на яйца. Съчетани с работливостта на добруджанци и плодородието на Добруджа, продуктите ни имат високо признато международно качество.
Днес „Яйца и птици ЗОРА” АД е най-голямата птицеферма в България и е 100% частно дружество с годишен капацитет на яйца – около 140 милиона.

Основната дейност на фирмата е: Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и
разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти и земеделска дейност.

Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в България и за износ. От създаването си досега фирмата поддържа добър имидж сред своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния, така и на външния пазар. От години наред с основната дейност дружеството отглежда зърнени култури върху над 5 000 дка
арендувана и собствена земя с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на птиците.

Предимства
Предимства на нашето дружество пред другите конкуренти на вътрешния и външния пазар са:

– ритмично целогодишно производство, затворен цикъл на производство
– качество на произвежданите яйца
– предлагане на различни по асортимент разфасовки
– обемът на производството и предлаганите конкурентни цени

Качеството на яйцата
Качеството на яйца се гарантира чрез пълноценното хранене на птиците с чист растителен фураж без продукти от животински произход. Заготвителният участък на дружеството е първият в България, отговарящ на всички изисквания на европейския пазар. Това е предпоставка за високо ниво на окачествяване, контрол, категоризиране и пакетиране на яйцата за вътрешния и международен пазар.

ПРОДУКТИ

Яйца за консумация
В „Яйца и птици – ЗОРА” АД средно целогодишно сe отглеждат около 700 хиляди броя носачки. Годишното производство на яйца за консумация достига 140 милиона броя. Въведената система за управление на качеството гарантира спазването на изискванията на стандартите и на нормативните документи в Европейския съюз.

› Виж повече

 

 

НЕЦЕЛОГОДИШНИ ПРОДУКТИ

Разплодни яйца
Произвежданите разплодни яйца от „Яйца и птици – ЗОРА” АД произхождат от високо продуктивни хибриди с показани качества на международния пазар. Разплодните яйца, които произвеждаме, са за стокови носачки. Яйцата са чисти от фини наранявания, без пукнатини, и най-вече с контролирана безопасност на продукта. Разплодните яйца са на ISA BROWN – хибрид на ISA – Institut de SelectionAnimale, Франция. Процесът ма оплодяемост на разплодните яйце е не по-малък от 80-84% за яйценосно направление.

Еднодневни пилета
„Яйца и птици – ЗОРА“ АД има утвърдени позиции на българския пазар като производител на еднодневни пилета. Произвежданите еднодневни пилета за кокошки носачки са с контролирано здравословно състояние и гарантирано качество. Родителските стада, от които произхождат, са с утвърдено качество на международния пазар и са хибрид наISA BROWN – Institut de Selection Animale, Франция. Предлаганите еднодневни пилета яйценосно направление са сексирани по пол, ваксинирани и се придружават с необходимата информация за тяхното отглеждане.

 

Ярки
Ферма подрастващи стокови носачки се състои от 4 сектора. Всички ярки са с гарантиран здравословен статус, осигурен от стриктно изпълнявани профилактични програми.

Стокови носачки
Фермата за стокови носачки има капацитет 700 000 броя носачки. Фирмата отговаря на всички изисквания за алтернативно отглеждане на носачки.

Related Posts