ScreenHunter_23051 May. 16 15.42
Мизия, Промишлена зона
091612468
eggbird@mail.bg
ЯЙЦА И ПТИЦИ АД е основано преди повече от петнадесет години с утвърдени традиции в производството на яйца.
Предмет на дейност на фирмата:

Производство на яйца и яйчен меланж, птици и птиче месо и друга селскостопанска продукция и търговска дейност в страната и в чужбина.

Фирмата разполага с филиали за отглеждане на стокови носачки – намиращи се на територията на град Мизия и град Козлодуй – Производствена площадка град Мизия и Производствена площадка град Козлодуй

Дружеството разполага със собствена материална база за производство на фураж – Фуражна кухня.

Яйцесклад BG0619001EO за сортиране, овоскопиране и опаковане на готовата продукция.

Дейността е определена съгласно Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 на ЗООС Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 хил. места.

Дружеството провежда проучване на пазарните тенденции, за да отговоря адекватно на динамично развиващия се пазар на яйца.

Материалната база е модернизирана съгласно изискванията на Европейския съюз и е изградена по програма САПАРД отговаряща на всички европейски изисквания свързани с дейността на фирмата.

В Дружеството е подсигурена материална база за квалификация и преквалификация на персонала ни.

Яйца и птици

Санитарния и екологичния статус отговаря на изискванията на НВМС и МОСВ. Качеството на яйцата се гарантира, чрез пълноценното хранене на птиците с чист растителен фураж, от който са изключени продукти от животински произход. Дружеството отговаря на всички изисквания на Европейския пазар, което е предпоставка за високо качество на яйцата както за вътрешния така и за международния пазар. Ето защо Яйца и птици АД може да гарантира на своите клиенти най-добрите яйца с неповторим вкус и качество.

Карта на обекта