dgs1
Велинград, Бул.Съединение 125, обл.Пазарджишка
035952152
dgsalabak@ucdp-smolian.com
http://www.dgsalabak.ucdp-smolian.com

ТП ДГС Алабак е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011 година е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около тридесет и пет км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около двадесет и шест км в посока югоизток – северозапад.

Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение ДГС Алабак е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от град Велинград.

В административно отношение територията на стопанството попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област.

На територията на стопанството са разположени петнадесет на брой землища – град Велинград, село Драгиново, село Грашево, село Света Петка, село Цветино, село Пашови, село Бутрева, село Кръстава, село Чолакова, село Враненци, село Бозьова, село Рохлева, село Биркова, село Горна Дъбева и село Абланица.

Карта на обекта