Национален земеделски регистър

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]uidp_sliven[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] Сливен, ул. Орешака 15А
044622921
uidp@uidp-sliven.com
http://uidp-sliven.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Югоизточно държавно предприятие със седалище град Сливен е регистрирано в търговския регистър на 29.06.2011 година.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора и Ямбол. В състава на предприятието влизат 31 териториални поделения, в т.ч. двадесет и шест Държавни горски стопанства и пет Държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии попадащи в териториалния обхват на Държавното предприятие е 913 822 ха., в т.ч. държавни горски територии 644 102 ха ( 70 %).

Надморската височина в ЮИДП е между 0 м. надм. в. – на морското равнище и 1536 м. надм. в. – връх Чумерна.

В този широк диапазон по надморска височина съществува богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове.

Основните дървесни видове на територията на предприятието са дъб и бук от широколистните дървесни видове, а така също бял бор, черен бор, смърч от иглолистните.

Средногодишното ползване на дървесина в държавен горски фонд, предвидено по лесоустройствените проекти на териториалните поделения е в размер на 894 354 куб.м.

Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 1 800 ха, за производството на необходимия посадъчен материал предприятието разполага с тридесет и девет горски разсадника, в това число четири разсадника с национално значение.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://maps.google.bg/maps?q=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,+%D1%83%D0%BB.+%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0+15%D0%B0&hl=bg&ie=UTF8&sll=42.336998,23.552798&sspn=0.078038,0.169086&hnear=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%E2%80%9E%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C+15-%D0%90,+8802+%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD&t=m&z=16″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts