ScreenHunter_19416 Feb. 21 15.41
с. Комарево, обл. Плевен
0899116122
shkodra_n@abv.bg
ЕТ ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Специализирана е в областта на животновъдството.

Отглежда се едър рогат добитък от кафява и черношарена порода.

В момента фирмата разполага с около 85 броя животни, от които 55 броя дойни крави, 20 броя юници и около 10 броя телета.

Кравефермата се намира в село Комарево, област Плевен.

Карта на обекта