ppokШЕНОЛ КЯЗИМОВ ШЕРИФОВ се занимава с отглеждането на различни сортове семкови и костилкови плодове, тяхното прибиране, сортиране и подготовка за продажба. Той се намира в гр. Кричим