ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Дебово, ул. Георги Димитров 84
065482372
firma_824069169@abv.bg
ЧПТК – НОВ ЖИВОТ се занимава с изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и чужбина на селскостопанска продукция (растителна и животинска), производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вътрешна и външна търговия, обработка на земи под аренда.

Карта на обекта