ScreenHunter_19267 Aug. 13 15.47с. Горна Липница, обл. Велико Търново
0884362044,0885103907
chppk_nashaniva@abv.bg

 

 

ЧППК НАША НИВА

ЧППК НАША НИВА – производство и реализация на селскостопанска продукция в с. Горна Липница. Основно отглежданите култури са пшеница, слънчоглед и царевица.

 

Кооперацията развива дейност и в областта на селското стопанство. Специализирана е в растениевъдството.

 

ЧППК Наша Нива произвежда, съхранява и реализира земеделска продукция, върху собствени и наети земи.

 

Отглеждат се основно следните земеделски култури:

  • пшеница;
  • слънчоглед;
  • царевица.

Основен приоритет на кооперацията е чистото и екологично земеделие. Използват се последните световни и европейски тенденции в земеделското производство.

Материално – техническата база на кооперацията, включва земеделски машини и съоръжения, необходими за производството на селскостопанска продукция.
Благодарение на своята отговорност, професионализъм и реализация на качествена продукция, ЧППК Наша Нива се утвърждава на пазара, като лоялен и предпочитан партньор в областта.

Председател на кооперацията е Кирил Панчев Кирилов.

 

Related Posts