ScreenHunter_66-Feb.-11-10.222
с. Росица, общ. Ген. Тошево
0889071830

ЧЗС Димитричка Василева отглежда високо-продуктивни млечни говеда.

Разполага с животновъдна ферма – първа категория.

Произвежданото мляко отговаря на всички качествени и санитарни изисквания.

Карта на обекта