ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Кнежа
091327058, 0896689322
izgre_v@abv.bg
Кооперацията разполага със собствена административна сграда, складове за продукция, машинно-тракторен парк, зърно-чистачни машини.

Кооперацията е учредена на 05.11.1992 година от земеделски стопани, собственици или наследници на земеделска земя. В момента обработва около 15 000 дка земя.

Карта на обекта