ScreenHunter_25488 Aug. 18 13.23ЧЗК Шипа

ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ШИПА развива дейността си в областта на селското стопанство на територията на с. Лозен, област Велико Търново. Кооперацията извършва производство на земеделска продукция върху арендувани или наети земи. ЧЗК ШИПА се занимава с производствeни услуги – механизирани, транспортни, агрохимически и търговски.