ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Искър
0888223944

Фирма ЧЕКРЪКА ЕООД се занимава с интегриран селски туризъм, земеделие, преработка на земеделска продукция и услуги, директно свързани със земеделски дейности.

Карта на обекта