hu
Приморско, ул. Трети март 78
0885454500
hywood@abv.bg
http://hodjayurt.com

Ходжа Юрт ООД е основано през 2001 година от собствениците на гората Ходжа Юрт. Собствениците са внуците на Димитър Киров и Панайот Стоянов, които притежават тази гора, с площ повече от осемстотин хектара, от началото на миналия век.

Гората се намира в източните части на Странджа, граничещи с Черно море. Значително е дървесното разнообразие: основно дъб(горун, благун) , цер, ясен, бряст, елша, габър, клен, маждрян. Живописните поляни с много билки, гъби и дивеч, характерен за тази част на планината, правят гората изключително привлекателна и за почивка.

Името на гората идва от далечното средновековие, когато по тези места са живели скотовъдци – юруци, който са живеели в характерните за тях жилища – юрти.

Останали са наименования в гората от тези отдавнашни заселници, като Малката Юрта и Голямата Юрта . До 1912 година по билото на гората е минавала българско – турската граница от когато е останала и местността Камъка.

В миналото сечта на дъбовите дървета е била основата на производство на дървени въглища, които са били изнасяни по море с гемии от днешното Царево.

След възстановяването на собствеността на гората, експлоатацията и се изразява с добив за дърва за огрев.

В последно време с оглед екологичното пречистване на гората и оползотворяването на отпадналите клони, храсти и сухи дървета се премина към създаването на производството на екобрикети.

Производствената база е изградена в ниската част на гората, в близост до пътя Приморско – Ясна поляна, непосредствено до Дяволската река.

Карта на обекта