fsa
Русе, ул. Борисова 52, ет.5
082823714, 082823715
office@fs-agro.com
http://www.fs-agro.com

Ф+С Агро ООД е търговско дружество, основано през 2001 г. с адрес на управление гр. Русе ул. Борисова 52 ет. 5. Дружеството извършва търговия с препарати за растителна защита, торове, семена, зърно и горива, осигурява на земеделските производители консултантски услуги и съхранение на зърно в собствено зърнохранилище и публичен склад, както и издаване на складови записи.

Фирмата притежава всички необходими лицензи и разрешителни за упражняване на дейностостите си.

Планове и стратегии за реализация в бъдещ период
Основен приоритет на дружеството е увеличаване обема на търговската дейност и качествено обслужване на земеделските производители. Като поредна спъпка в тази насока, Ф+С-Агро ООД е в процес на сертификация по системите за качество – HACCP и ISO 9001.

Друго основно предимство, което налага Ф+С Агро ООД на пазара на този род стоки, е доверието, което се изгражда при осъществяваните контакти, както със земеделските производители, така и с контрагентите, на които дружеството е доставчик.

Структура на управителното тяло
Решенията на дружеството се вземат на Общо събрание на съдружниците. Дружеството се управлява от Светльо Стойчев и Свилен Стефанов заедно и поотделно.

Светльо Стойчев е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше – специалност Растителна защита.

Свилен Стефанов е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше – специалност Растителна защита.

Дружеството е собственик на две бази:

Складова база Две Могили
В складовата база в гр. Две Могили се съхраняват препарати за растителна защита.

Тя е със специален статут и е една от малкото в България, която отговаря на всички изисквания на сега действащото законодателство по отношение на опазването на околната среда и безопасността на работа с препарати за растителна защита.

Зърнобаза Ново село
В База Ново село се извършват всички операции по съхраняване на зърно и семена.

Дружеството притежава лиценз за публичен склад и зърнохранилище.

Зърнобаза Ветрино

Карта на обекта