Национален земеделски регистър

ScreenHunter_1852 Aug. 05 14.50Ф+С Агро ООД е търговско дружество, основано през 2001 г. с адрес на управление гр. Русе ул. Борисова 52 ет. 5. Дружеството извършва търговия с препарати за растителна защита, торове, семена, зърно и горива, осигурява на земеделските производители консултантски услуги и съхранение на зърно в собствено зърнохранилище и публичен склад, както и издаване на складови записи.

Related Posts