logo_9d9b30568d37ae28ff77d3a33e094552
гр. София, бул. Първа българска армия 80
024219143, 024219144
office@frigostock.bg
www.frigostock.bg

file_bg_4Фирма ФРИГО СТОК е основана през 2010г като част от АНИМА ГРУП, чиято основна дейност е складиране и логистика.

Фирма ФРИГО СТОК започва дейност за съхранение на замразени продукти и разширява своя бизнес като започва да предлага и логистични услуги на своите клиенти.

Фирма ФРИГО СТОК увеличава асортимента на обслужваните стоки, добавяйки такива без необходим температурен режим.

Фирмата разполага с:

- лизензирани хладилни и сухи складове в София и Варна,

- със складови помещения в Пловдив, Бургас, Слънчев Бряг, Благоевград и Банско, което спомага за пълно логистично покритие в страната.
Фирма ФРИГО СТОК  разполага със специализиран автотранспорт за превоз на товари с температурен контрол и притежават нужните разрешителни и удостоверения.

Следвайки своята програма за развитие , в динамична,  променяща се и конкурентна среда , Фирма ФРИГО СТОК успя за няколко години да заеме водеща позиция на този пазар.
Днес  ФРИГО СТОК е предпочитан и надежден партньор за редица големи международни и наши компании в сферата на бързо оборотните хранителни продукти.

 

УСЛУГИ:

 

Логистика

gallery_37ФРИГО СТОК разполага със  специализиран автотранспорт за превоз на товари с температурен контрол и притежават нужните разрешителни и удостоверения от ДВСК.
Фирмата осигурява пълно логистично покритие на територията на България както и притежава лиценз за международен транспорт.
Качеството на услугите свързани със съхранение и транспортиране се осигурява с внедрени добри практики и квалифициран персонал.

 

 

Съхранение

gallery_39Товаро-разтоварни / съхранение

Всички складови дейности се извършват в температурно контролирана среда – в съответствие с изискванията за съответния продукт.

Складови операции
*Товарно разтоварни операции
*Складиране на продукти под температурен режим -25÷ 8°С, и сух склад +10°÷+20°С
*Комисиониране на заявки съгласно изискванията на клиентите по артикули, партиди и срокове на годност
*Фолиране на палети, пакетиране, етикетиране, печат и лепене на стикери, подготовка

Документална обработка
*Заприхождаване на приета стока по артикули, партиди и срокове на годност. Приемане на заявки /по и-мейл/
*Изписване на заявки, стокови разписки, приемо-предавателни протоколи и др.документи съгласно изискванията и формата на клиентите

Доставка на готовите заявки до склад или магазин по дневни и седмични графици

Палет мениджмънт
*Водене на отчетност и връщане на празни палета и амбалаж към клиентите

Месечна инвентаризация на стоките в нашите складове
*Месечна и при поискване инвентаризация на стоките в нашите складове
*Въведената ERP система позволява извършването на пълен контрол, проследимост и отчетност на извършваните логистични операции.

 

База Варна

9000, гр. Варна
Западна Промишлена Зона

Tel: +359 52 950089
Fax: +359 52 950090

Еmail: info@frigostock.bg

Карта на обекта