uog
с. Бързия, ул. Петроханска 1, обл. Монтана
0887790032
uogs_petrohan@abv.bg
http://uogs.wordpress.com

Учебно-опитно горско стопанство Петрохан носи наименованието си от едноименния проход Петрохан, чрез който се свързва Северозападна и Югозападна България. Разположено е върху североизточните склонове на Западна Стара планина (Берковски Балкан).

Намира се между 23°04′ и 23°13′ източна дължина по Гринуич и 43°14′ северна ширина. Територията му има форма на правоъгълник с дължина север-юг – 15 км и ширина изток-запад – 12.5 км. Общата площ на обекта е 6914.0 ха., като от тях 6058.5ха са държавна собственост.

На на юг и югозапад граничи с ДЛ Годеч, северозапад и изток с ДЛ Берковица. В района на стопанството се намират следните населени места: село Бързия, село Ягодово, село Слатина и село Цветкова бара, които административно се числят към община Берковица, област Монтана.

В списъците на държавните гори, гората Петрохански проход, е записана през 1881 година. Същата е била причислена за стопанисване към Клисурското ревирно лесничейство, в чийто район попада.

Неговият особен статут, като база за учебно-опитна и научноизследователска дейност е от 1928 година. Буковите насаждения в стопанството са от най-добрите в Европа. Тези горски формации са запазени и днес дават облика на територията в района.

Те са уникални по своята продуктивност и многофункционално предназначение. Поколения лесовъди и научни работници са отдали труда и уменията си на Бързийската гора. На тях се дължи високият авторитет на стопанството в региона и страната.

В административно отношение УОГС Петрохан се числи към РУГ град Берковица, но като учебно-опитно стопанство е пряко подчинено на Лесотехнически университет – Факултет по горско стопанство.

Учебната дейност в стопанството е приоритетна. Цялата територия на стопанството е учебен полигон. Природните дадености, заедно със статута на УОГС Петрохан са плодотворна основа за много научни изследвания в областта на горското стопанство.

Съществуват множество демонстрационни обекти, създадени и поддържани от преподаватели на университета и от специалисти в стопанството.

Научно-изследователската активност, съчетани със съвременни битови условия и прекрасната природа са превърнали УОГС Петрохан в естествен център за провеждане на работни срещи, семинари, дискусии по проблемите на стопанисването на природните ресурси.

В стопанството се предлага и лов по правилата на МЛТ: елен лопатар, благороден елен, сърна, дива свиня, вълк.

Карта на обекта