ScreenHunter 3480
гр. Самоков, ул. Търговска 20
072266100, 072266150, 072222161
tpk_md@abv.bg

 

 

523919ТПК МИХАИЛ ДАШИН се намира в град Самоков, община Самоков, област София. Създадена е на 22.02.1955год. ТПК – МИХАИЛ ДАШИН като Обединена трудово-производителна кооперация, основана в резултат на обединението на няколко,от години действащи,местни кооперации с различен предмет на дейност и  услуги.

Навлизайки в шестото си десетилетие кооперацията работи със самочувствието на утвърден производител и реализатор на текстилни изделия: родопски и жакардови одеала, машинно и ръчно тъкани китеници,

Дву- и трицветни пътеки, кувертюри, жакардови килими и пътеки, шивашка конфекция, работно облекло, всякакви спортни и работни ръкавици.

Кооперацията поддържа традициите на най-старата вълнено-текстилна индустрия, възникнала още през 1835 година в гр. Самоков. Текстилът – това е бил основният поминък в града. Той е заемал, а и сега заема важно място в икономическото развитие на района. При нас текстилните изделия изцяло се изработват на база екологично чиста естествена вълна, с които изделия се утвърди на вътрешния и външен пазар.  Кооперацията е дългогодишен участник в панаири, изложби и базари на текстила и облеклото.

Значителни постижения има и в сферата на други услуги: дървопреработване – дограма, обшивки и мебели; железарски услуги, ел. инсталации и ел. табла, ел. обзавеждане, бобинарство, ремонт на ел. уреди и др. услуги.

В стремежа си да натовари наличната техника и свободни мощности, кооперацията провежда политика на максимална откритост за всички свои клиенти
ТПК е кооперация с традиции, която е пазарно ориентирана, проявява гъвкавост в работата си и се отнася с внимание и респект към желанията на клиентите.

Главната цел на кооперацията е, запазвайки съществуващите пазари и клиенти, да открие нови пазарни ниши и привлече нови клиенти, като се опира на традиционно високото качество и надеждност на   производството и услугите, професионализма на кадрите си и новият пазарен подход в управлението.

ДЕВИЗЪТ на кооперацията е: ТРАДИЦИИ – ПРОИЗВОДСТВО – КЛИЕНТИ.

 

ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ:
гр. СОФИЯ -  Кооперативен пазар Подуене.
гр. ПЕРНИК  -  Кооперативен пазар централен
гр. БЛАГОЕВГРАД -  Кооперативен  пазар
гр. ДУПНИЦА – Кооперативен пазар
гр. САМОКОВ – Кооперативен пазар
Председател на кооперацията е господин ГЕОРГИ МИТЕВ.

Карта на обекта