ZM_preporachana

ppokТПЗК ИМПУЛС  се намира в Криводол и се занимава с производство на земеделска продукция върху внесени за съвместно обработване и арендувани земи, а също така и на животинска продукция, тяхната преработка и реализация.