ScreenHunter_22521 Apr. 29 13.23
Велинград
0884455428, 0886880440
toriya08@gmail.com
http://toriapeleti.com
През 2011 година фирма Тория-08 ООД започва дейността си по производство, продажба и доставка на чисти, необработени дървесни пелети. С помоща на модерна техника, първокласен дървен материал и опитни специалисти, за две години фирма Тория-08 ООД удвоява своята производителност, като същевременно се усъвършенства в своята дейност.

ScreenHunter_22525 Apr. 29 13.30Пелетите са изработени от качествен иглолистен материал, който е с висок коефициент на енергийна ефективност което се дължи на факта, че те представляват компресирани дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по време или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли.

Нашият профил:

2009 – 2010 година: Започва проучването на инсталираните производствени мощности за производство на пелети в България. Изготвяне на финансов анализ за дейността производство и продажба на пелети.

2010 – 2011 година: Изработване на проект и подробен бизнес-план за изграждане на цех за производство на дървесни пелети. Проучване на възможностите за износ на пелети и нивата на цените за експорт.

2011 година: Закупуване на площадка, изграждане и оборудване на цех за производство на пелети от иглолистна дървесина с капацитет 1000 кг./час. Изграждане на складово стопанство към цеха за пелети и осигуряване на необходимия вътрешнозаводски транспорт.

2012 година Фирма Тория-08 ООД започва дейността си по производство, продажба и доставка на чисти дървесни пелети от нетретирана иглолистна дървесина.

Местоположение: Предприятието за производство на пелети е изградено, в района на град Велинград, в сърцето на един от най-големите райони за добив на дървесина в България.

Инвестиция: На площадка с площ 7’500 кв.м са разположени производственият цех за пелети, складовата база и административният офис.

Частта за производство на пелети е разположена на площ от шестстотин кв.м, където са инсталирани две преси за пелети с обща производителност хиляда кг. готова продукция за час. Производствения процес включва преработка на суровината, представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.

Производство: Нашият екип от опитни специалисти, допринася за по-малко от две години фирма Тория-08 ООД да удвои производството си на дървесни пелети, посредством оптимизация на процесите и преминаване към сменен режим на работа.

ScreenHunter_22522 Apr. 29 13.29

Продукт: Произвежданите от дружеството пелети са изработени от иглолистен материал, без примеси и добавки и се отличават с висока калоричност.

Предвидените в технологичната схема на предприятието машини и автоматика дават възможност да се компресират дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, при елиминиране на риска от отлагане на твърди остатъци след на изгарянето на пелетите.

Произвежданите от Тория-08 ООД дървесни пелети са приложими във всички видове системи за отопление, в т.ч. горелки към котли работещи на пелети, както и печки и камини предназначени да ползват пелети като гориво.

Стандарт: Пелетите на фирмата отговарят на европейски стандарт за качество на пелети ENplus A2.

Карта на обекта