ScreenHunter_226 Sep. 12 13.35Tимак Агро България

Tимак Агро България ЕАД е филиал на френската Група Рулие. Вече 7 години предлагаме на българския пазар висококачествени продукти с марката ЕС торове и разполагаме с повече от тридесет сътрудници и мрежа от дистрибутори.